Bitcoin được bơm vào nhiều nhưng nhà giao dịch giải thích tại sao không có khả năng xảy ra tình trạng giảm giá

Nhà phân tích chuỗi Bitcoin trực tuyến, Willy Woo nhận thấy ba lý do để khẳng định một đợt giảm giá khó có thể xảy ra sớm đối với giá BTC. Mặc dù Bitcoin (BTC) đang phục hồi mạnh mẽ vào tháng 11, giá đang củng cố trên 15.000 đô la theo nhà phân tích … Đọc tiếp