Apple nên đi sau Bitcoin theo Michael Saylor

Người quản lý danh mục đầu tư Dan Weiskopf có một kế hoạch win / win cho một cuộc hôn nhân phù hợp giữa gã khổng lồ công nghệ lớn nhất và Bitcoin, đã được Michael Saylor xác nhận. Apple nên đầu tư một phần dự trữ tiền mặt khổng lồ của mình vào Bitcoin, … Đọc tiếp

Tiền tổ chức tài chính bơm vào thị trường DeFi

Từ khi thực hiện đầu tư khoản đầu tiên vào tháng 10, Polychain Capital hiện là công ty nắm giữ YFI lớn thứ 10. Tiền các tổ chức dường như đang chảy vào lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), với Yearn Finance (YFI) nằm trong số những người hưởng lợi hàng đầu. Ads … Đọc tiếp