Overstock mở rộng blockchain tZero ở Ireland

Người khổng lồ bán lẻ của Hoa Kỳ Overstock được cho là đang mở rộng cánh chuỗi khối tZero của họ với những nhân viên mới ở Ireland. Công ty thương mại điện tử này có trụ sở tại Utah đang tìm cách thuê phần mềm và tuyển dụng các kỹ sư để làm việc … Đọc tiếp