Các chỉ số cho thấy ảnh hưởng của những người khai thác Bitcoin đối với giá đang giảm dần

Nghiên cứu cho thấy rằng các thợ đào Bitcoin đang nắm giữ ít tài sản hơn. Một báo cáo mới của nhà cung cấp phân tích trên chuỗi CoinMetrics cho thấy rằng ảnh hưởng đáng kể của các thợ đào coin đối với mạng Bitcoin đang dần giảm đi. Ads Nghiên cứu đã phân tích … Đọc tiếp