Grayscale Trust chứng kiến dòng tiền hàng tuần lớn nhất từ trước đến nay, tổng cộng gần 500 nghìn BTC

Grayscale đang trên đà kiểm soát 5% toàn bộ nguồn cung lưu hành Bitcoin vào cuối năm 2021 với dòng tiền kỷ lục 215 triệu đô la đầu vào tuần trước.

Grayscale’s Bitcoin (BTC) Trust đang trên đà đạt 500.000 BTC vào cuối năm 2020.

Tuần trước, Grayscale đã chứng kiến ​​dòng tiền kỷ lục 215 triệu đô la (15.907 BTC), vượt qua tất cả các khoản đầu tư trước đó vào quỹ tín thác. Công ty hiện nắm giữ 6,7 tỷ đô la (481,711 BTC) tính đến thời điểm viết bài.

Nếu công ty tiếp tục tốc độ tăng trưởng 32.000 BTC, Grayscale đang đi đúng hướng để giữ 500.000 BTC (2,7% nguồn cung lưu hành) trong vòng ba tuần. Vào cuối năm tới, nếu tỷ lệ này nhất quán, Grayscale có thể kiểm soát 926.600 BTC – bằng 5% tổng nguồn cung hiện tại của Bitcoin.

Các khoản đầu tư Bitcoin Trust của Grayscale 2020. Nguồn: Grain of Salt

Quỹ tín thác, được tạo ra vào tháng 9 năm 2013, đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ trong năm nay, với tài sản được quản lý, hay AUM, tăng từ 1,9 tỷ đô la lên 4,7 tỷ đô la trong chín tháng đầu năm 2020. Kể từ báo cáo quý 3 của Grayscale, AUM của Bitcoin Trust đã tăng thêm 2 tỷ đô la.

Gần 70% tổng số tiền hàng tuần của Grayscale đã được đầu tư vào Bitcoin Trust trong ba quý vừa qua. Dòng tiền vào Bitcoin Trust hàng tuần đã tăng từ mức trung bình 12 tháng là 39,5 triệu đô la lên hơn 55 triệu đô la trong quý 3, 84% trong số đó là do các nhà đầu tư có tổ chức.

Tuần trước, Grayscale đã công bố Nghiên cứu nhà đầu tư Bitcoin thứ hai của mình, trong đó công ty nhận thấy các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm đến việc đầu tư vào BTC đã tăng từ 36% vào năm 2019 lên 55% vào năm 2020.

Grayscale nắm giữ nhiều Bitcoin hơn bất kỳ công ty nào khác (mặc dù một quỹ không thể so sánh trực tiếp với một công ty nắm giữ BTC làm tài sản dự trữ). Tính đến ngày 13 tháng 10, 12 công ty còn lại cộng lại nắm giữ khoảng 150.000 BTC, trong đó đáng chú ý là Microstrategy (38.250 BTC), Mike Novogratz’s Galaxy Digital (16.551 BTC) và Jack Dorsey’s Square (4.709 BTC).

Trả lời