LiquidStake được thiết lập để mở khóa tính thanh khoản cho Ethereum 2.0 Phase 0

Ngày ra mắt của Ethereum 2.0 đang đến gần, một vấn đề quan trọng trong cơ chế đặt cược bắt đầu được thảo luận trong cộng đồng: bản chất một chiều của tiền gửi cổ phần. Các nhà phân phối tiềm năng trong Giai đoạn 0 của Ethereum 2.0 sẽ không thể rút hoặc chuyển … Đọc tiếp