Tiền tổ chức tài chính bơm vào thị trường DeFi

Từ khi thực hiện đầu tư khoản đầu tiên vào tháng 10, Polychain Capital hiện là công ty nắm giữ YFI lớn thứ 10. Tiền các tổ chức dường như đang chảy vào lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), với Yearn Finance (YFI) nằm trong số những người hưởng lợi hàng đầu. Ads … Đọc tiếp