Các chỉ số cho thấy ảnh hưởng của những người khai thác Bitcoin đối với giá đang giảm dần

Nghiên cứu cho thấy rằng các thợ đào Bitcoin đang nắm giữ ít tài sản hơn.

Một báo cáo mới của nhà cung cấp phân tích trên chuỗi CoinMetrics cho thấy rằng ảnh hưởng đáng kể của các thợ đào coin đối với mạng Bitcoin đang dần giảm đi.

Nghiên cứu đã phân tích địa chỉ và chi tiêu của thợ đào và nhóm để xác định xem ảnh hưởng của họ trên toàn bộ mạng có thay đổi theo thời gian hay không. Khi các thợ đào nhận Bitcoin mới phát hành thay vì mua nó, họ là những người bán ròng tài sản.

Việc đo lường dòng chảy ròng từ hai loại địa chỉ được liên kết với phần thưởng khối cho thấy rằng đã có sự giảm dần ảnh hưởng của thợ đào đối với tính thanh khoản:

“Các chỉ số trên chuỗi như nắm giữ của người khai thác và khối lượng chuyển ròng cho thấy rằng ảnh hưởng của người khai thác trên mạng đang dần suy yếu.”

Các chi phí hoạt động như điện và tiền thuê được tính theo fiat, điều này tạo thêm áp lực bán BTC để lấy fiat. Nghiên cứu cho thấy phần trăm nguồn cung do các thợ đào nắm giữ nói chung đã giảm theo thời gian.

Các địa chỉ nhận phần thưởng khối, cũng như các địa chỉ nhận giao dịch ngay lập tức từ chúng, đều có sự sụt giảm về số lượng coin được nắm giữ.

Khi xem xét trong bối cảnh tổng nguồn cung, việc giảm dần nguồn cung do các thợ đào và nhóm khai thác nắm giữ thậm chí còn rõ ràng hơn. Điều đó nói rằng, báo cáo xác nhận rằng các thợ đào và nhóm khai thác vẫn kiểm soát một “phần đáng kể” trong tổng nguồn cung.

Theo biểu đồ, tỷ lệ tổng nguồn cung được nắm giữ bởi các địa chỉ nhóm và thợ đào đã giảm từ khoảng 25% vào năm 2015 xuống còn khoảng 18% hiện nay. Lượng nắm giữ thấp hơn có nghĩa là các thợ đào có ít BTC hơn để bán phá giá trên thị trường, điều này làm giảm tác động của chúng lên giá.

Dòng chảy ròng đã biến động trong những ngày đầu của mạng lưới do số lượng bán ra rất khác nhau, cùng với giá cả. Tuy nhiên, sự biến động đã giảm dần theo thời gian, có thể là do sự kiện giảm một nửa và giảm phần thưởng khối.

“Các dòng chảy này cũng đã trải qua sự biến động giảm dần, cho thấy tác động của thợ đào giảm dần đối với tính thanh khoản.”

Một số chỉ số trên chuỗi khác cũng đã giảm gần đây chẳng hạn như tỷ lệ băm, đã giảm do những thay đổi theo mùa ở Trung Quốc, nơi phần lớn hoạt động khai thác được tiến hành. Sự điều chỉnh độ khó gần đây cũng được ghi nhận là lần điều chỉnh giảm duy nhất lớn nhất trong kỷ nguyên ASIC, theo CoinMetrics.

Trả lời